den 22 maj 2019
 


Håkan Bergqvist
Driftledare Lantbruket
0911-69 78 05
Hakan.Bergqvist@pitea.se

Kontakt
Minimize
  Ladugården
Minimize
          

I Grans ladugård finns mellan 120-130 nötkreatur, av dessa har vi plats för 46 mjölkkor, resten är kalvar och ungdjur. Vi föder inte upp tjurarna själva utan de säljs vidare till en annan gård som har tjuruppfödning. Våra raser är SLB (svensk låglandsboskap, de svarta), SRB (svensk röd och vit boskap, de bruna) och SJB (svensk jerseyboskap, de små guldgula). Vi har även en liten skala med korsningar mellan mjölkras och diverse köttraser.

Vi är en KRAV certifierad gård och våra kor mjölkar strax under 10 000 kg ECM (energikorrigerad mjölk). Varje år levererar vi över 400 ton mjölk till Norrmejerier, vilket innebär att mjölkbilen hämtar ca 2500 liter mjölk här varannan dag året runt.
Eftersom vi är en KRAV gård så är det bland annat från oss som den ekologiska Norrmejerimjölken i butiken kommer.
 
Vi har även en flock får på ca 22-25 tackor och en bagge. Våra får är en korsning av finullsras och texel som är en köttras.
Det föds ca 40-45 lamm hos oss. De går ute i parken från ungefär mitten av maj till mitten av september. De lamm som ska skickas på slakt kommer in tidigare för slutuppfödning.
Vi byter ut baggen vart tredje år för att kunna rekrytera egna djur och undvika inavel. Vår bagge "Hardy" som vi haft i tre år har nu flyttat för tjänstgöring på annan ort. Vår nya bagge fick namnet "Hardox" och kommer från Ånäset, Västerbotten. Hardox är en Texelbagge.
Tackorna betäcks i slutet av oktober till början av november, vilket gör att de lammar i mars/april.

    
    
 
Minimize


Besöksadress Gran 16 Öjebyn
Utdelningsadress Box 598 943 28 Öjebyn
Tel. 0911-696000 

  
Start   |   Våra utbildningar   |   Mer om Gran   |   Elev   |   SYV   |   Internat & fritid   |   Kontakta oss   |   Djurstallar & anläggningar   |   Jobba hos oss
Copyright 2009 by Carbine Solutions