den 19 maj 2019
 


Håkan Bergqvist
Driftledare Lantbruket
0911-69 78 05
Hakan.Bergqvist@pitea.se

Kontakt
Minimize
  Grans maskiner och maskinhall...
Minimize

Grans lantbruk består av cirka 170 hektar åkermark, som är kravansluten sen 1997.
Växtodlingen består av en stor del bete närmast gården och vall som bryts efter tre år. Spannmål och grönfoder i form av havre/ärt.
Vi använder oss av tre skördesystem på vallodlingen, vallen lagras i plansilo, tornsilo och rundbalar.

Eleverna som går lantbruk och maskin är med oss instruktörer och utför skötsel av driften samt deltar i vårbruket och höstbruket samt ladugårdsjobb under denna period. Under vintern är lantbrukseleverna i ladugården och maskineleverna hjälper till att serva och repa skolans maskinpark. 

Vi har en egen stor maskinhall som vi arbetar i under vintertid med underhåll och maskinskötsel, vi har även en svetshall där eleverna får lära sig svetsa innan vi börjar med svetsrep av maskiner.

Maskinundervisningen sker parallellt med driften. Under vintertid kan det innebära att man får röja snö med undervisningens L-60H.

  
  Minimize  


Besöksadress Gran 16 Öjebyn
Utdelningsadress Box 598 943 28 Öjebyn
Tel. 0911-696000 

Start   |   Våra utbildningar   |   Mer om Gran   |   Elev   |   SYV   |   Internat & fritid   |   Kontakta oss   |   Djurstallar & anläggningar   |   Jobba hos oss
Copyright 2009 by Carbine Solutions