den 22 maj 2019
 

Klicka här för bokning av ridhus/utebana

Se bokningar i ridhuset/utebananan

Boka Ridhuset
Minimize
  Regler för ridhus samt utebana på Grans Naturbruksgymnasium

Ridhuskort/Anläggningskort

För att se både ridhusets och utebanans bokningar - klicka på All när du väljer Categories och Locations.

OBS! Med start från och med höstterminen 2018 har vi ändrat lite i regler och tillgänglighet. Mer information finns i texten här nedan:  

Enskilt Anläggningskort - 2000kr / termin. Jan-juni samt juli-dec. Faktureras.
Familjekort – 2000 kr + 200 kr för varje tillkommande familjemedlem. OBS! personer på familjekort måste vara skriven på samma adress. Faktureras.
Medryttarkort - 1000kr. Kan lösas av medryttare som rider en häst vars ägare redan har anläggningskort.
Du har rätt att nyttja ridhus samt utebana då du löst kort.
Fakturerat och utlämnat kort krediteras ej. Kortet kan dock säljas till annan person av ägaren. Det gamla kortet ska då lämnas in vid begäran av nytt kort. Personer som har tidigare obetalda fakturor för anläggningskort får inte lösa nytt kort.

Bokning av anläggningskort görs via receptionen 0911 - 697800, 0911 - 697801.

Ridhuset är låst. Löser du anläggningskort kommer du få en tagg mot en depositionsavgift på 500kr. Bokar du ridhuset och inte har anläggningskort hämtar du tagg hämtas i receptionen, öppettider måndag - torsdag 7,00-15,30. Fredagar 7,00-13,00. Taggen återlämnas i låda intill ridhusentrén. Ej återlämnad tagg spärras samt att den som hyrt faktureras på 500kr. Notera att det ej är tillåtet att låta ekipage utan giltigt ridhuskort komma in och rida på din tagg. Taggen är personlig!

Giltigt anläggningskort med namn och giltighetstid ska kunna uppvisas vid uppmaning.

Ryttare med anläggningskort samt personal på skolan och skolans nuvarande elever har rätt att nyttja ridhuset/utebana då det inte är bokat.

Bokningskostnader:
Bokning helg heldag (8h)                   2500 kr
Bokning av ridhus:                             400 kr/tim
   Minimum 3h
Bokning av utebana:
                          200 kr/tim

Vi hyr ej ut halva ridhuset eller halva utebanan.
Vid större arrangemang tas en avgift ut, på 200kr, för omhändertagande av sopor.
Alternativt tar arrangören reda på soporna själva. Meddela vid bokning.

Bokning av ridhustider görs via mejl till adressen ridhuset.gran@pitea.se. Bokning ska ske minst 2 dagar i förväg. Vi tar emot bokningar under vardagar, mån-tors 8.00-16.00. Du bokar även utebanan på samma adress. Avbokning på mail en dag i förväg.

Ridhuset finns tillgängligt för bokning i första hand på helger men även på vardagar då inte skolans verksamhet har behov av ridhuset. Obokad tid är fri att användas av innehavare av ridhuskort, även dagtid. Under dagtid på vardagar har dock skolans verksamhet företräde till ridhuset och det kan bokas med kort varsel.

Ridhuset är bokat tisdagar och torsdagar mellan kl. 17.00 och 20.00 och fredagar mellan kl. 12.00 och 15.00 för skolans elever och personal. 

Det är ok att rida för instruktör på gemensamma tider om stor hänsyn tas till övriga i ridhuset. Ridning för instruktör i grupp skall dock alltid bokas.

Hoppning får alltid förekomma måndagar 20.00- 22.00, onsdagar 16.00 – 19.00 och torsdagar efter kl. 20.00. Enstaka hinder är tillåtet även andra tider om det är ok för övriga ryttare.

Vid t.ex. programridning, hoppning av flertalet hinder på annan tid än redan avsatt eller annan verksamhet som gör det svårt att samsas flera i ridhuset skall ridhuset bokas.

Hästar får endast släppas lösa då ridhuset är bokat för löshoppning.
Tänk på att visa hänsyn för andra ekipage när du rider eller longerar/tömkör i ridhuset, se våra ridhusregler som finns anslagna i ridhuset.

Alla hjälps åt att mocka. Tunnor finns inne i ridhuset och skulle de bli fulla tippas gödsel bredvid tunnorna. På utebanan finns en traktorskopa att tömma gödseln i. 

Bokning av ridhustider görs via mejl till adressen ridhuset.gran@pitea.se. Bokning ska ske minst 2 dagar i förväg. Vi tar emot bokningar under vardagar, mån-tors 8.00-16.00. Du bokar även utebanan på samma adress. Avbokning på mail en dag i förväg.

Bokning av anläggningskort görs via receptionen 0911 - 697800, 0911 - 697801.

  


Besöksadress Gran 16 Öjebyn
Utdelningsadress Box 598 943 28 Öjebyn
Tel. 0911-696000 

Start   |   Våra utbildningar   |   Mer om Gran   |   Elev   |   SYV   |   Internat & fritid   |   Kontakta oss   |   Djurstallar & anläggningar   |   Jobba hos oss
Copyright 2009 by Carbine Solutions