den 21 april 2019
 
  Kontakt
Minimize

Skolsköterska
Annika Carlson
Tel. 0911-69 77 86
Annika.Carlson@pitea.se


Skolläkare
Magnus Nilsson
Bokas via skolsköterskan


Kurator
Viktoria Wikström
Tel. 0911-69 78 75
Viktoria.Wikstrom@pitea.se

  
  Elevhälsan
Minimize

Elevhälsans funktion är att stödja, vägleda och förbättra elevernas hälsa, villkor och arbete i skolan. vi arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande, vilket bland annat innebär främjande av sunda levnadsvanor och god närvaro i skolan samt arbete mot alla former av beroende och droger.

Elevvård bedrivs av all personal, men elevhälsan har det specifika uppdraget.

I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, specialpedagog, resurspedagoger, fritidsledare och studie- och yrkesvägledare. Skolläkare finns på skolan var annan vecka, tid för besök bokas via skolsköterska. Skolkurator finns på skolan mån-torsdag fm.

Tillsammans med rektor och mentorer deltar elevvårdsteamet i elevvårdskonferenser, om det uppstår problem i skolsituationen. Elevhälsoteamet och rektor möts varje vecka för genomgång av aktuella elevärenden. Till detta forum inbjuds mentorer och lärare att diskutera frågor kring elever och klassrumssituationer.

Till elevhälsan kan elever och vårdnadshavare vända sig, om eleven av någon anledning inte mår bra. Vid behov kontaktas t.ex. skolläkare, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

 

  

Ring till skolans expedition för sjukanmälan:
0911-69 78 00, 0911-69 78 01
eller via skola24.

Sjukanmälan
Minimize
 
Minimize


Besöksadress Gran 16 Öjebyn
Utdelningsadress Box 598 943 28 Öjebyn
Tel. 0911-696000 

  
Start   |   Våra utbildningar   |   Mer om Gran   |   Elev   |   SYV   |   Internat & fritid   |   Kontakta oss   |   Djurstallar & anläggningar   |   Jobba hos oss
Copyright 2009 by Carbine Solutions