den 19 maj 2019
 
Mer om Gran
Minimize
  Aorta - vår värdegrund
Minimize

På Gran har vi valt att beskriva vårt uppdrag med fem ledord uttryckt i bild och text:

ANSVAR - OMTANKE - RESPEKT - TRYGGHET - ARBETSGLÄDJE = AORTA  

AORTA - klicka för större bild

ANSVAR
Jag tar ansvar för mina uppgifter, mitt lärande och mitt arbete i skolan
Jag tar ansvar för mina handlingar
Jag följer regler och normer
Jag ingriper mot kränkande särbehandling
Jag tar ansvar för skolans inre och yttre miljö
Jag hjälper någon som har det svårt
Tillbaka till ledorden i toppen av sidan


OMTANKE

Jag bryr mig om andra
Jag gör eller säger inte medvetet något som sårar andra
Jag visar hänsyn, stödjer och uppmuntrar andra
Jag ger tid och tillfälle till samtal
Jag bemöter andra såsom jag själv vill bli bemött
Tillbaka till ledorden i toppen av sidan

RESPEKT
Jag visar tolerans och förståelse
Jag respekterar alla människors lika värde
Jag bemöter andra hänsynsfullt och artigt
Jag respekterar allas rätt till arbetsro
Jag är med och fattar gemensamma beslut i en demokratisk anda
Jag respekterar andras olika åsikter
Tillbaka till ledorden i toppen av sidan

TRYGGHET
Jag litar på och känner förtroende för andra
Jag får uttrycka tankar och prova mina idéer
Jag blir sedd, hörd och bekräftad
Jag känner till vad som förväntas och vilka gränser som gäller för mig
Tillbaka till ledorden i toppen av sidan

ARBETSGLÄDJE
Jag har rätten att uttrycka vad jag tänker och känner
Jag duger som den jag är
Jag uppmuntrar mig själv och andra
  

  
 
Minimize


Besöksadress Gran 16 Öjebyn
Utdelningsadress Box 598 943 28 Öjebyn
Tel. 0911-696000 

  
Start   |   Våra utbildningar   |   Mer om Gran   |   Elev   |   SYV   |   Internat & fritid   |   Kontakta oss   |   Djurstallar & anläggningar   |   Jobba hos oss
Copyright 2009 by Carbine Solutions