den 22 maj 2019
 
  Introduktionsprogram
Minimize

Gymnasieskolans introduktionsprogram vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till ett nationellt program. Hos oss har du möjlighet att läsa en typ av introduktionsprogram - programinriktat individuellt val, övriga introduktionsprogram erbjuds av din hemkommun.

Programinriktat individuellt val
För att antas till programinriktat individuellt val krävs godkända betyg i:
- svenska eller svenska som andra språk
och

- engelska eller matte, samt ytterligare minst fyra andra ämnen. Det innebär att du totalt uppnår minst 60p.

eller
- engelska och matte samt minst tre andra ämnen. Det innebär att du totalt uppnår minst 60p.

Du följer naturbruksprogrammets timplan och tillhör en klass samtidigt som du läser upp det ämne som du saknar.

Hos oss varvas teori med praktik. Ibland är du i en vanlig lektionssal och ibland är du ute i djurstallarna eller kör maskiner i skoljordbruket. I utbildningen ingår även APL (arbetsförlagt lärande).

Ansökan och antagningsförfarande
Det programinriktade individuella valet har egen sökkod som du använder dig av när du ansöker till gymansiet, sista dag för omval är 10 maj.

Observera att sökkoden till programinriktat individuellt val hos oss är IMPRONB

När vi fått din ansökan bjuder vi hit dig och dina föräldrar för ett möte. Vi träffas för att lära känna varandra och för att kunna upprätta en studieplan som passar dig. Under din studietid här följer vi upp dina studier med målet att du ska bli behörig till och avsluta naturbruksprogrammet inom fyra år.

Välkommen med din ansökan!

  

Vill du veta mer eller få svar på dina frågor... Kontakta oss!

Elisabeth.Danielsson@pitea.se
Studie- och yrkesvägledare
0911-69 78 69

Monica.Blomberg@pitea.se
Rektor

0911-69 78 02

Minimize
 
Minimize


Besöksadress Gran 16 Öjebyn
Utdelningsadress Box 598 943 28 Öjebyn
Tel. 0911-696000 

  
Start   |   Våra utbildningar   |   Mer om Gran   |   Elev   |   SYV   |   Internat & fritid   |   Kontakta oss   |   Djurstallar & anläggningar   |   Jobba hos oss
Copyright 2009 by Carbine Solutions